Peta alir tahun 4 hari keluarga taman impian

Posted on

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017)

TAHUN

SEKOLAH KEBANGSAAN

PENULIS
Rana binti Hamzah

Hasdi bin Daud
Aiman bin Hamidon

PEREKA BENTUK

Nur Fazilah binti Azmi

EDITOR

Zaidah binti Ahmad Rosly

Noor Roza binti Hassan

ILUSTRATOR
Asparizal bin Mohamed Sudin

Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur
2019

No. Siri Buku: 0001 PENGHARGAAN
KK 499-221-0102011-49-2470-20101
ISBN 978-983-49-2470-6 Penerbitan buku teks ini melibatkan kerjasama
banyak pihak. Sekalung penghargaan dan
Cetakan Pertama 2019 terima kasih ditujukan kepada semua pihak
© Kementerian Pendidikan Malaysia 2019 yang terlibat:

Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam • Jawatankuasa Penyemakan Naskhah
buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, Sedia Kamera, Bahagian Sumber dan
disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan Teknologi Pendidikan, Kementerian
lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang Pendidikan Malaysia

bentuk atau cara, baik dengan cara bahan • Pegawai-pegawai Bahagian Sumber

elektronik, mekanik, penggambaran semula dan Teknologi Pendidikan dan Bahagian

mahupun dengan cara perakaman tanpa Pembangunan Kurikulum, Kementerian

kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Pendidikan Malaysia

Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian • Pakar Rujuk Bahasa,
Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah
kepada perkiraan royalti atau honorarium.
binti Abdul Karim

Diterbitkan untuk • Jawatankuasa Peningkatan Mutu,
Kementerian Pendidikan Malaysia oleh: Dewan Bahasa dan Pustaka
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa, • Angkatan Pertahanan Awam Malaysia
50460 Kuala Lumpur. (APM)
No. Telefon: 03-21479000 (8 talian)
No. Faksimile: 03-21479643 • Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
Laman Web: http://www.dbp.gov.my Terengganu

Reka Letak dan Atur Huruf: • Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah
ZGB Media Sdn. Bhd., (KETENGAH)
A-1-9 Aras 1, Blok A, Jalan PJU 1A/3A,
Taipan 2, Ara Damansara, • Nazeka Kanasidena
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan. • Perbadanan Kemajuan Kraftangan
Malaysia
Muka Taip Teks: Azim
Saiz Muka Taip Teks: 14 poin • SJK(C) Sin Chone, Dungun, Terengganu

Dicetak oleh: • SK IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Kuala
Percetakan Zainon Kassim Sdn. Bhd., Terengganu, Terengganu
No. 1,2,4 & 6 Tingkat Kilang,
Kawasan Perindustrian Ringan Jelapang, • SK Merlimau Dua, Merlimau, Melaka
30100 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan. • SK Pengkalan Rinting, Tampoi, Johor Bahru

• Pihak-pihak yang memberikan maklumat,
pendapat dan cadangan dalam usaha
untuk menerbitkan buku teks ini.

iii

Buku teks ini dibina berpandukan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan 2017. Kandungan
buku ini ditulis berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Rendah (DSKP)
Semakan 2017 dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah yang dibina oleh Bahagian Pembangunan
Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia.
Setiap tema dibahagikan kepada tiga unit yang menjadikan jumlahnya sebanyak 27 unit. Setiap
unit mengandungi Standard Pembelajaran (SP) yang telah disusun bermula daripada Kemahiran
Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis diikuti Aspek Seni Bahasa
serta Aspek Tatabahasa. SP disusun secara ansur maju daripada aras mudah kepada aras yang
lebih sukar.

Standard Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Kemahiran Halaman
Pembelajaran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan Elemen Merentas
Kurikulum (EMK) dinyatakan bagi memudahkan
guru membuat perancangan pengajaran dan
pembelajaran.

Bimbing murid memahami dan membina ayat 179

tanya dan ayat penyata mengikut konteks. AK21

5.3.2 P
(i) (ii)
Bimbing murid menjalankan aktiviti

Kerusi Panas.

Panduan kepada guru dinyatakan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21)
secara jelas agar guru dapat diselitkan bagi mewujudkan aktiviti
memahami kehendak SP tersebut. pengajaran dan pembelajaran yang
memenuhi keperluan masa kini.

Antara elemen PAK-21 yang diterapkan dalam buku ini termasuklah penggunaan
peta i-Think. Peta ini diharapkan dapat menjanakan kemahiran berfikir murid melalui
kerangka-kerangka idea yang dicatat.

Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Alir

Peta Pelbagai Alir Peta Dakap Peta Pokok AC
iv BD
FP: Faktor Penghubung

Peta Titi

Mendidik murid untuk
menghargai bahasa
yang indah serta seni
tulisan Jawi.

T

TMK

Munsyi Info Kamus
Cilik Poket

v

dif Jit Lee
ra ajiv Wen

halini
Za Min
S Ha
R

Cikgu Rizal AFANI

Cikgu Afani

vi

TEMA
1

Berbual-bual tentang gambar.

UNIT

1

Mendengar dan Bertutur

Situasi 1

Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian.
Encik Husin pula baru sahaja berpindah. Pada hari pertama, Encik Husin telah
dikunjungi Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan.

Selamat sejahtera.
Saya Husin. Saya baru
berpindah ke rumah ini.

Selamat sejahtera.
Nama saya Lim Jun Seng.
Rumah saya di hadapan
rumah Encik Husin. Saya
jurutera. Saya bekerja di
Syarikat Bina Jaya Sdn. Bhd.

Selamat sejahtera. Saya Gobi. Rumah saya Situasi 2
di sebelah rumah Encik Husin. Saya guru.
Saya mengajar di SK Seri Pertiwi.

Adakah Hadif kenal jiran
di sebelah rumah kita ini?

Ya, saya kenal, ayah. Siapakah pula
Beliau ____________. jiran di hadapan
rumah kita, ayah?

_______
_______.

Mendengar dan menyebut maklumat yang diperlukan.

2 Bimbing murid mendengar, mengecam sebutan, Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai
dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula KBAT: Mengaplikasi

1.1.1 dalam situasi tidak formal. EMK: Nilai Murni – Kerjasama

Membaca

Encik Husin membawa keluarganya
ke taman rekreasi. Di taman
tersebut berlangsungnya sambutan
Hari Keluarga Taman Impian.

“Wah, ramainya jiran kita yang
hadir! Mesti seronok apabila kita
menyertai acara seperti ini,” kata Hadif.

“Betul, Hadif. Sambutan hari keluarga
ini memang menyeronokkan. Selain itu, sambutan
ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran.
Semangat kemasyarakatan juga dapat dipupuk dalam kalangan
masyarakat,” kata Encik Husin kepada anggota keluarganya.

“Ibu, mengapakah kita perlu hadir ke majlis seperti ini?” tanya Aina.

“Aina, Hadif dan Hajar, kita perlu hadir ke majlis seperti ini supaya
dapat mengenali jiran kita. Apabila kita saling mengenali, semangat
perpaduan akan dapat dipupuk. Seterusnya, kita dapat hidup dengan
aman dan makmur. Keharmonian negara kita akan terus terpelihara,”
jelas Puan Nurul.

“Selepas mendaftar, kami hendak ke khemah di sana untuk bersarapan.
Kemudian, kami ingin menyertai pertandingan melukis, mencari harta karun
dan tulisan berangkai. Bolehkah, ayah?” tanya Hadif.

“Boleh. Nanti kita ke sana bersama-sama,” jawab Encik Husin.

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

Membaca dan melengkapkan Peta Alir berdasarkan aktiviti yang dilakukan
oleh Hadif dan keluarganya.

Bimbing murid membaca dan memahami Strategi P&P: Belajar Cara Belajar 3
KBAT: Menganalisis
petikan dengan sebutan yang betul dan EMK: Kreativiti dan Inovasi
2.1.1 intonasi yang sesuai.

Menulis

Hadif telah muncul sebagai pemenang dalam pertandingan tulisan
berangkai semasa Hari Keluarga Taman Impian. Rakan-rakan Hadif,
Jit Wen, Jimi dan Rajiv berasa gembira atas kejayaan Hadif. Mereka telah
memberikan kad ucapan tahniah kepada Hadif.

Terima kasih, warga Taman Impian.

Hari Keluarga Taman Impian dapat mengeratkan

hubungan sesama kita. Aktiviti seperti ini dapat

memupuk semangat kejiranan dalam kalangan

penduduk taman. JUARA

Menulis ayat berdasarkan kad ucapan dalam bentuk tulisan berangkai.

4 Bimbing murid menulis secara mekanis Strategi P&P: Belajar Cara Belajar
menggunakan tulisan berangkai dalam KBAT: Mengaplikasi

3.1.1 bentuk ayat. EMK: Kreativiti dan Inovasi

Seni Bahasa

Encik Husin membawa anaknya, Hadif dan Hajar, ke Kebun Komuniti
di kawasan perumahan mereka.

Penduduk Taman Impian 2
1 K ini ambil berat tentang

K Kebun Komuniti.

Saya kagum melihat
mereka berganding bahu
mengusahakan kebun ini.

34

sekangkang kera menambat hati

besar hati mandi peluh

Kamus Poket

Pada suatu hari, Encik Husin membawa Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata

anaknya, Hadif dan Hajar, ke Kebun yang mempunyai susunan yang tetap dan
Komuniti. Di sana, Encik Husin bercerita… mengandungi pengertian tertentu.

Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa,

perumpamaan, bandingan semacam,

bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat.

Bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa.

Bimbing murid memahami maksud peribahasa. Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual 5

Bimbing murid bercerita dengan menggunakan KBAT: Mengaplikasi
4.1.1 peribahasa. EMK: Nilai Murni – Kerajinan

T Tatabahasa

Hadif dan adiknya, Aina, berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari
Kebun Komuniti.

Situasi 1 Pulang dari Kebun Komuniti, mereka ternampak
jiran mereka, iaitu Pak Cik Ismail dan Mak
Cik Minah, berjalan sambil membawa tiga
bungkusan besar. Bungkusan besar itu
mengandungi sayur, ikan, ayam, dan telur.

Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam
dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah.
Hadif dan Aina menolong membawa
bungkusan milik warga emas tersebut
sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina
menghantar barangan tersebut ke rumah
mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual
dan bertanya khabar.

Situasi 2

Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang Munsyi Cilik
tamu rumah warga emas tersebut.
Mak Cik Minah menghidangkan minuman Kata nama am ialah perkataan yang merujuk
untuk mereka. Mak Cik Minah memuji kepada benda atau perkara yang bersifat umum.
tindakan Hadif dan Aina yang sudi Contoh: rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal
menolong mereka.

Pak Cik Ismail memberikan bekalan
makanan kepada Hadif dan Aina sebelum
pulang. Pak Cik Ismail menasihati mereka
agar berhati-hati semasa berbasikal.
Hadif dan Aina bersalam dengan warga
emas tersebut. Mak Cik Minah memeluk
Aina dengan penuh kasih sayang.

Menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar.
Kemudian, membina ayat menggunakan kata nama am.

6 5.1.1 Bimbing murid memahami dan Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual
(i) menggunakan kata nama am KBAT: Menganalisis
EMK: Nilai Murni – Prihatin
mengikut konteks tidak formal.

UNIT

2

Mendengar dan Bertutur

Hadif menghadiri majlis penyampaian bantuan persekolahan di sekolah.

Wah, baguslah pihak sekolah Ya, betul kata kamu.
dan Persatuan Ibu Bapa dan Masyarakat kita
Guru sekolah kita mengadakan memang prihatin.
majlis seperti ini!
_________
Banyak juga sumbangan _________.
yang diberikan kepada
murid-murid yang kurang Apakah barangan
bernasib baik. Siapakah yang diterima oleh
yang menyumbangkannya? murid-murid?

_________
_________.

Mendengar, memahami dan memberikan respons.

Bimbing murid mendengar, memahami dan Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual 7
memberikan respons terhadap ujaran yang KBAT: Menilai
1.1.2 terdapat dalam situasi tidak formal. EMK: Nilai Murni – Semangat Bermasyarakat

Membaca

Murid-murid Tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk
mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia.
Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada
rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jit Wen dan Jimi telah berkumpul
di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut.
Mereka melakukannya bersama-sama.

Rumah Terbuka

Amalan rumah terbuka merupakan
satu cara masyarakat di negara
ini bergaul antara satu sama lain.
Dengan menghadiri rumah terbuka,
masyarakat yang berbilang bangsa
di negara ini dapat berkenal-kenalan
dan beramah mesra. Amalan
kunjung-mengunjungi juga dapat
mengeratkan hubungan silaturahim.

Usung Rumah

Amalan mengusung rumah
dilakukan untuk memindahkan
rumah ke lokasi baharu. Amalan
ini menjadi satu budaya masyarakat
tradisional di negara ini. Amalan
mengusung rumah menunjukkan
masyarakat yang sangat prihatin
sesama jiran tetangga. Mereka mencari
buluh di hutan bersama-sama. Kemudian, mengikat
buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah
tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah
selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan
dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin
dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat.

8

Gunting Rambut Percuma

Perkhidmatan gunting rambut secara percuma
meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini
dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan
masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau.
Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan

seperti ini mampu membantu masyarakat setempat
yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan
penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang
kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing.

Gerobok Rezeki

Gerobok Rezeki ini terdapat di beberapa

buah masjid dan surau. Gerobok Rezeki

ini ditempatkan di bahagian luar masjid

atau surau. Hal ini bagi memudahkan

golongan miskin mengambil barangan

keperluan mereka. Barangan tersebut

disumbangkan oleh masyarakat setempat

yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang

yang disediakan termasuklah beras, tepung,

susu bayi, minyak masak, dan sebagainya.

Gerobok Rezeki ini menunjukkan bahawa

masyarakat di negara ini prihatin.

Faedah Amalan Masyarakat Prihatin

Rumah Usung Gunting Rambut Gerobok
Terbuka Rumah Percuma Rezeki

Membaca teks dan melengkapkan Peta Pokok.

Bimbing murid membaca dan memahami Strategi P&P: Belajar Cara Belajar Peta i-ThinkP 9
bahan grafik daripada multimedia untuk KBAT: Menganalisis AK21 (Peta Pokok)
2.2.1 membuat gambaran. EMK: TMK

Menulis

Datuk dan nenek telah ke Johor Bahru untuk menziarahi
Hadif sekeluarga. Mereka menaiki kapal terbang ke sana.
Datuk gembira, nenek pula kagum akan kemudahan yang
disediakan di lapangan terbang. Setibanya mereka di rumah
Hadif, datuk telah menunjukkan beberapa keping gambar
yang telah dirakam menggunakan telefon pintarnya.

1

petugas – kerusi roda

Petugas di lapangan Kamus Poket
terbang menyorong
kerusi roda yang Travelator ialah laluan
diduduki oleh nenek. pejalan kaki yang bergerak
secara mendatar.

23

travelator – memudahkan ______ datuk – pengangkutan khas ______
______. ______.
4
5

menolak – laluan landai khas ________ meletakkan – tempat ______
________. letak kereta khas ______.

Membina dan menulis ayat berdasarkan gambar dan frasa.

10 Bimbing murid membina Strategi P&P: Pembelajaran Konstruktivisme
dan menulis ayat daripada KBAT: Mengaplikasi
EMK: Nilai Murni – Prihatin
3.2.1 bahan multimedia.

Seni Bahasa

Maksud Sajak

Sebagai anak, kita Istimewanya kita

mesti bersyukur dilahirkan seorang ibu
kerana dilahirkan membuka pintu dunia
oleh seorang ibu. jasanya seluas alam
Kita juga perlu budinya tetap dikenang
mengenang jasanya dengan ucapan keramat
dan mengucapkan Selamat Hari Ibu.
Selamat Hari Ibu.

Istimewanya kita

dididik insan yang gigih Sebagai murid,
kita perlu ____
menerangi alamku yang kelam ____________
____________
hingga membawaku ke bintang ____________.

jasamu sepanjang zaman Sebagai rakyat,
kita wajarlah
pasti kukenang dengan ucapan ____________
____________
Selamat Hari Guru. ____________.

Istimewanya kita
mampu menikmati keamanan
HADIF berkat gagah berani
perwira negara
meniup semangat membara
mengusir petualang
akan kukenang jasamu
Selamat Hari Pahlawan.

Sajak ini menceritakan

___________________
________________.

Mendeklamasikan dan menjelaskan maksud sajak.

Bimbing murid mendeklamasikan Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai 11
dan menjelaskan maksud sajak. KBAT: Menganalisis
EMK: Patriotisme
4.2.1

T Tatabahasa

Pada waktu lapang, Hadif membaca buku cerita di biliknya. Buku cerita
tersebut dipinjam dari perpustakaan sekolahnya.

Wahai warga Hutan Perlindungan
Idaman, terima kasih kerana
berhimpun pada pagi ini!

Saya memanggil semua Mengapakah Penghulu Unggas
penghuni hutan ini untuk memanggil kami berhimpun di sini?
menyambut sahabat kita
yang bermigrasi dari utara Baiklah. Saya mencadangkan
Asia dan Eropah. Kita perlu Sang Kancil membuat gegantung
membahagikan tugasan. bagi mengalu-alukan ketibaan
sahabat kita.

Saya akan ke Kuala Saya setuju. Saya
Gula untuk memberitahu mencadangkan
rakan-rakan kita di sana Pak Belang menjaga
agar membuat persiapan keselamatan kawasan
yang sama. ini. Sang Merak pula
membuat persembahan.

Terima kasih semua.
Saya berharap agar
masyarakat kita hidup
dengan harmoni.

Munsyi Cilik Kamus Poket

Kata nama khas merujuk kepada migrasi – Perpindahan dari
benda, manusia, tempat dan satu tempat ke tempat lain.
haiwan secara khusus. Huruf
pertama kata nama khas ditulis
dengan huruf besar.

Menyenaraikan dan membina ayat menggunakan kata nama khas.

12 Bimbing murid memahami dan Strategi P&P: Pembelajaran Masteri
menggunakan kata nama khas KBAT: Menganalisis
5.1.1 EMK: Kelestarian Global
(ii) mengikut konteks tidak formal.

UNIT

3

Mendengar dan Bertutur

Hadif dan rakan-rakan telah mengikuti lawatan sambil belajar
ke Perpustakaan Negara. Di pintu masuk perpustakaan tersebut
terdapat informasi pengguna.

Zon Kanak-kanak Zon Interaktif Zon Pembaca Zon Kerja
e-buku kanak-kanak
laman web e-surat pelbagai kategori dilengkapi tujuh
kanak-kanak khabar buku digital komputer riba
portal pendidikan e-majalah terdapat beberapa dan empat
dilengkapi beberapa dilengkapi tablet komputer meja
tablet terkini beberapa
tablet Anjung Bestari

Hadif, kamu hendak Saya hendak ke bahagian
ke bahagian mana? kanak-kanak kerana banyak
kemudahan disediakan dan
sesuai dengan usia saya. ________________.

Bagus, Hadif. ____________. ____________.
Murid-murid
yang lain ingin ke
bahagian mana?
Mengapa?

Bagus. Kamu memang rajin membaca.

Mendengar dan memberikan respons terhadap soalan.

Bimbing murid mendengar, mentafsir dan Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai 13
memberikan respons terhadap soalan KBAT: Menganalisis
1.1.3 secara kritis. EMK: Sains dan Teknologi

Membaca

Mari Membaca

Hadif sedang membaca buku cerita kanak-kanak tentang
masyarakat rama-rama yang bijak. Hadif membaca
melalui e-buku di Zon Kanak-kanak.

“Jom kita mencari sarapan di ladang sana,” ajak Rerama Biru kepada

rakan-rakannya. Nilai murni: setia kawan

“Baiklah, kami juga sudah lapar. Lagipun, petang semalam

hujan turun dengan lebatnya. Kami tidak dapat mencari

manisan daripada bunga-bunga di sana,” kata Rerama

Kuning mewakili rakan-rakannya yang lain.

Mereka pun terus terbang bersama-sama menuju

ke ladang bunga di kaki gunung. Apabila tiba di sana,

keadaan sudah berubah.

“Eh, bunga-bunga di sini semakin sedikit! Dua hari lepas,

keadaannya tidak seperti ini,” kata Rerama Biru.

“Tidak mengapa. Selepas menghisap madu, kita boleh

menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya

ke sekitar kawasan ladang ini,” kata Rerama Merah.

“Baiklah. Mari kita mulakannya bersama-sama,” ajak

Rerama Biru.

Mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat

di kawasan ladang tersebut. Beberapa minggu kemudian,

ladang tersebut mulai cantik dan berwarna-warni

dengan pelbagai jenis bunga. Bekalan manisan untuk

mereka pun bertambah.

Kamu membaca buku cerita apa, Hadif?
Ceritakannya kepada saya.

Saya membaca
kisah ________.

RAJIV

Membaca dan menerangkan kandungan cerita. Kemudian, menyatakan
nilai murni berdasarkan ayat yang dicetak berwarna.

14 Bimbing murid membaca dan Strategi P&P: Belajar Cara Belajar
menganalisis kandungan teks KBAT: Menganalisis
EMK: Kelestarian Global
2.3.1 karya sastera.

Menulis

Ayah dan ibu membantu Hadif menulis blognya. Hadif ingin mencatat
pengalaman mereka menyaksikan majlis perasmian Dekad Bahasa
Kebangsaan dalam blog tersebut.

Tentang Program Hubungi

Program Dekad Bahasa Kebangsaan
Dekad Bahasa Kebangsaan
Isnin, 25 Januari 20

– ramai pengunjung – majlis perasmian – teruja
dan seronok

Ayat
1. Ramai pengunjung datang ke majlis perasmian

Dekad Bahasa Kebangsaan.
2. Majlis perasmian tersebut sangat meriah.
3. Saya berasa teruja dan seronok.

Perenggan

Pada hari Isnin, 25 Januari 20 telah diadakan majlis perasmian Dekad
Bahasa Kebangsaan. Ramai pengunjung datang ke majlis perasmian Dekad
Bahasa Kebangsaan. Majlis perasmian tersebut sangat meriah. Saya berasa
teruja dan seronok.

Aktiviti program – banyak aktiviti – menyertai pertandingan
– sambutan menggalakkan

Ayat Perenggan

__________________ __________________
__________________. __________________.

Membina dan menulis ayat dan perenggan berdasarkan gambar
dan frasa.

Bimbing murid membina dan menulis Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual 15
ayat, dan perenggan daripada bahan KBAT: Mengaplikasi
3.2.1 multimedia. EMK: TMK

Seni Bahasa

Marilah kawan Maksud Lirik Lagu
Jom membaca sepuluh minit
Banyak membaca lahirkan murid Penyanyi mengajak kawan-kawannya
Luas pengetahuan membaca bersama-samanya selama
sepuluh minit. Bagi penyanyi, amalan
Pupuklah minat membaca dapat menjadikan mereka
Rajin membaca setiap masa murid yang bijak.
Hebahkan program
Membaca itu amalan mulia _______________
_______________.

Ayuhlah kawan _______________
Tingkatkan ilmu dengan membaca _______________.
Buku sekolah, buku cerita
Pasti berguna

Marilah kawan _______________
Semai di hati suka membaca _______________.
Ibu dan bapa
Pasti gembira mendengarkannya

(Melodi lagu Anak Ayam)

Jom Imbas

Menyanyikan lagu dan menjelaskan lirik lagu.

16 Bimbing murid menyanyikan lagu Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai
mengikut irama lagu rakyat, dan KBAT: Menganalisis
EMK: Nilai Murni – Kerajinan
4.2.2 menjelaskan maksud lirik lagu.

T Tatabahasa

Pada cuti hujung minggu, Rajiv berkunjung ke rumah Hadif.

Kamu sedang buat apa di situ, Hadif? Saya sedang membaca e-buku
ini. Kamu datang seorang sahaja?
1 Haziq tidak dapat datang kerana dia Mengapakah ____ tidak datang
menolong ibunya mengemas rumah. bersama-sama dengan Haziq?
________ akan datang ke sini setelah
selesai menolong ibunya.

Kamu boleh menggunakan tablet ____ Marilah kita membaca bersama-sama di meja
atau komputer riba itu. Saya pula akan sana. Adik-adik saya hendak bermain di ____.
menggunakan telefon bimbit milik ibu Mereka akan mengganggu _____ nanti.
______. Ibu sudah memberi keizinan.
3 Kalian sedang membaca e-buku?

2 Ya, _____
Ayah, kita boleh membaca
sedang
buku cerita yang sama
membaca
secara serentak menggunakan
e-buku.
peranti berbeza.

Terima kasih, Hadif.
Bagaimanakah cara
membaca e-buku
_____?

____ perlu memuat turun Munsyi Cilik
buku cerita yang telah dibeli.
Kemudian, masukkan nama Kata ganti nama ialah kata Kata ganti diri pertama: saya, aku, kita, kami
pengguna dan kata laluan.
yang menggantikan kata Kata ganti nama diri kedua: kamu, awak, kalian

nama. Kata ganti nama Kata ganti nama diri ketiga: mereka, dia, beliau, ia
terbahagi kepada dua, iaitu
kata ganti nama diri dan Kata ganti nama tunjuk umum: ini, itu

kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk tempat: sini, situ, sana

Menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog.

Bimbing murid memahami dan menggunakan Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual 17
kata ganti nama mengikut konteks tidak formal. KBAT: Mengaplikasi
EMK: TMK
5.1.1
(iii)

Pemulihan

Baca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

Hadif pulang dari sekolah. Dia ternampak 1
seekor kucing di dalam longkang. Kucing
tersebut basah kuyup. Kaki kucing itu cedera. HADIF
Hadif berasa kasihan. Dia membawa kucing
itu pulang. Hadif memandikan kucing itu.
Hadif merawat kucing tersebut. Hadif
menamai kucing tersebut Kelabu.

2 Hadif mengambil gambar Kelabu. Dia
menggunakan telefon pintar. Hadif
memuat naik gambar tersebut ke laman
sosial Facebook. Kemudian, beberapa orang
jiran dan kawan-kawannya datang. Mereka
memberikan wang kepada Hadif. Mereka
juga ingin membantu merawat Kelabu.

3

Hadif dan bapanya membawa Kelabu ke
klinik haiwan untuk dirawat. Setelah selesai,
Hadif membuat pembayaran menggunakan
wang sumbangan tersebut. Beberapa hari
kemudian, Kelabu sihat dan kembali aktif.
Kawan-kawan Hadif selalu datang ke
rumahnya untuk bermain dengan Kelabu.

18
2.1.1

Pengayaan
Aktiviti Masyarakat

Berdasarkan poster, bina ayat dan perenggan.

Karnival Mini Masyarakat Kita

Tarikh: 28 Februari 20
Hari: Sabtu
Masa: 8:00 pagi – 4:00 petang
Tempat: SK Seri Pertiwi

Aktiviti:
Senamrobik
Ceramah Hidup Sihat
Pameran produk kesihatan
Kempen derma darah
Jualan produk komuniti
dan banyak lagi aktiviti
yang menarik

Insentif:
Pelbagai hadiah menarik disediakan
Percuma RM500 Skim Simpanan
Pendidikan Nasional (SSPN)

19

3.2.1

Pengukuhan

Arahan:

Buat empat stesen.
Bahagikan murid kepada empat kumpulan kecil.
Setiap kumpulan perlu bergerak dan menyempurnakan tugasan
di setiap stesen.

Lokasi:
Di dalam kelas atau di luar kelas.

Pemenang:

Berdasarkan kumpulan yang terpantas menyiapkan tugasan
dengan betulnya.

KAD TUGASAN KAD TUGASAN
Tulis sepuluh kata
Tulis sepuluh
kata nama am. nama khas.

MULA Stesen 2

Stesen 1

TAMAT KAD TUGASAN KAD TUGASAN
Tulis kata ganti nama diri
Tulis lima peribahasa pertama, kedua dan ketiga.
yang kamu tahu.
Tulis lima kata ganti
nama tunjuk.

Stesen 4 Stesen 3

20 5.1.1

TEMA
2

Berbincang tentang gambar.

21

UNIT

4

Mendengar dan Bertutur

Hadif ditemani Rajiv dan Jit Wen ke bilik rawatan setelah pening dan
lemah badan. Sepanjang hari itu, dia sering batuk dan bersin.

AMALAN KETIKA ANDA
BATUK DAN BERSIN

Tutup Buang Cuci Gunakan
mulut tisu yang tangan penutup
dan dengan hidung
hidung. telah sabun jika perlu.
digunakan. dan air

Amalkan ini untuk bersih.

Maaf, Hadif. Kamu perlu _____ mengelakkan jangkitan
__________________________.
penyakit.

(Sumber: www.myhealth.gov.my)

Mengapakah saya Hadif, amalan ini
perlu melakukannya? bertujuan _____
______________.

Bertutur untuk menilai dan memberikan alasan.

Bimbing murid bertutur untuk menilai, Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual

22 dan memberikan alasan tentang sesuatu KBAT: Menilai
1.2.1 perkara secara bertatasusila mengikut
EMK: Nilai Murni – Baik hati
konteks.

Membaca

Puan Nurul membawa anaknya, Nazri yang demam ke klinik. Nazri
terpandang poster Syarat-syarat Menderma Darah.

18-60 Seorang penderma darah perlu memenuhi beberapa
tahun
syarat sebelum dibenarkan menderma darah.
Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga

60 tahun. Selain itu, mereka juga perlu bebas

daripada penyakit kronik.

Penderma darah juga perlu makan dan mendapat
rehat yang secukupnya supaya tidak lemah semasa
menderma darah. Mereka yang baru mengambil
alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan
menderma darah.

(Sumber: Pusat Darah Negara)

Seorang

penderma darah

perlu memenuhi beberapa

syarat sebelum dibenarkan

menderma darah. Pertama,

mereka perlu berumur antara

18 hingga 60 tahun. Selain itu,

mereka juga perlu bebas

daripada penyakit

kronik. Penderma darah poster media sosial

juga perlu makan dan umur
antara 18
mendapat rehat secukupnya hingga 60

supaya tidak lemah semasa tahun

menderma darah. Mereka Syarat
Derma
yang baru mengambil alkohol Darah

serta ubatan berjadual tidak

dibenarkan menderma

darah.

risalah surat khabar

Membaca teks dan melengkapkan Peta Bulatan.

Bimbing murid membaca dan menganalisis Strategi P&P: Belajar Cara Belajar Peta i-Think 23
AK21 (Peta Bulatan)
kandungan teks karya bukan sastera. KBAT: Menganalisis P
EMK: Nilai Murni – Baik hati
2.3.1

Menulis

Penjagaan Kesihatan Mata

Di sebuah klinik, Hadif membaca majalah tentang
kesihatan mata.

Oleh: Dr. Hayati Yusof

Kesihatan mata merupakan perkara yang perlu diambil berat.

Tujuannya adalah untuk menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. 40 cm
Kita perlu memastikan jarak penglihatan semasa
30 cm –

membaca adalah antara 30 cm hingga 40 cm. Jarak

yang terlalu dekat akan menyebabkan otot-otot mata

menegang untuk memfokus. Kedudukan badan

hendaklah sentiasa tegak.

Semasa menggunakan komputer, 30 cm
pastikan kedudukan komputer adalah
sama paras dengan mata pada jarak
30 cm. Cahaya skrin komputer juga tidak
boleh terlalu terang. Keadaan ini akan
menyebabkan mata mengalami keletihan.

24

Pemakanan yang betul memainkan peranan penting dalam

penjagaan kesihatan mata. Antaranya termasuklah vitamin A dan

vitamin C yang terdapat dalam susu, sayur, terutamanya lobak

dan brokoli serta buah-buahan. CARA 1

Mata juga memerlukan cara CARA 2
senaman yang betul. Cara pertama
adalah dengan memandang objek
yang jauh kemudian objek yang paling
dekat. Cara kedua, menggerakkan
mata ke arah kanan, kiri, atas, dan
bawah selama beberapa saat. Cara
ketiga, melihat objek hijau seperti
tumbuhan hijau di taman.

(Sumber: www.myhealth.gov.my)

1. Apakah tujuan penjagaan kesihatan mata?
2. Berapakah jarak yang sesuai antara mata dengan bahan bacaan?
3. Mengapakah cahaya skrin komputer tidak boleh terlalu terang?
4. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan vitamin A dan C?
5. Nyatakan tiga cara senaman mata yang betul.

Menjawab soalan pemahaman. Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual 25
KBAT: Menganalisis
Bimbing murid menghasilkan jawapan EMK: Nilai Murni – Kesyukuran
pemahaman berdasarkan soalan
3.2.2 bertumpu secara kritis dan kreatif.

Seni Bahasa

Sinar mentari menerangi kota,
Nampak bukit berdiri megah;

Kesihatan diri tanggungjawab kita,
Agar penyakit dapat dicegah.

Susu diperah di bawah dahan,
Lembu dibelai banyak hasilnya;

Mata anugerah ciptaan Tuhan,
Sungguh bernilai tiada gantinya.

Ikan gelama berenang di tepian,
Dipancing Hasan sambil ketawa;

Darah diderma sebagai bantuan,
Buat insan menyambung nyawa.

Dua tiga si anak angsa,
Termasuk pukat kakinya luka;

Gigi dijaga setiap masa,
Bersih memikat pemanis muka.

Rambut Hidung Organ Kebersihan diri

Mengubah suai pantun berpandukan perkataan yang dicetak berwarna
dan mempersembahkannya.

26 Bimbing murid mengubah suai puisi secara Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai
berpandu dan mempersembahkannya KBAT: Mengaplikasi

4.3.1 secara kreatif. EMK: Bahasa

T Tatabahasa
Farmasi Pandu Lalu

Encik Husin mengambil Hadif dari sekolah dengan menaiki kereta.

botol helai

buah papan

keping biji
orang

Pada petang itu, Hadif mengikut bapanya Encik Husin ke hospital.
Mereka terus ke laluan farmasi pandu lalu. Terdapat dua ____ kereta
sedang menunggu di hadapan mereka. Pemandu yang melalui kaunter
itu menyerahkan se___ kertas kepada se___ pegawai perubatan.

Apabila tiba giliran mereka, Encik Husin menyerahkan se___ slip
ubatnya. Pegawai itu berpesan supaya se___ ubat yang mengandungi
14 ___ tablet itu perlu dihabiskan dalam tempoh seminggu. Beliau juga
memberikan se___ ubat cecair yang perlu diminum tiga kali sehari. Semua
ubat itu diserahkan kepada Encik Husin. Selepas mengucapkan terima
kasih, Encik Husin memandu keluar dari kaunter farmasi pandu lalu itu.

penjodoh buah keping orang ss helai ss papan biji ss botol
bilangan ss ss
ss
kata
nama kereta _____ _____ _____ _____ _____ _____

Munsyi Cilik Contoh: dua buah rumah

Penjodoh bilangan ialah kata “buah” dalam frasa
nama yang menjadi pasangan di atas ialah penjodoh
kepada kata bilangan. bilangan.

Menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya dan melengkapkan
Peta Titi dengan kata nama yang tepat.

Bimbing murid memahami dan Strategi P&P: Pembelajaran Masteri Peta i-ThinkP 27
5.1.1 menggunakan penjodoh bilangan KBAT: Mengaplikasi AK21 (Peta Titi)
(iv) mengikut konteks tidak formal. EMK: Nilai Murni – Hormat-menghormati

T Tatabahasa

Jauhi Penyakit Tangan-Kaki dan Mulut

Hadif dan ibunya, Puan Nurul, ke pasar raya. Puan Nurul menerima brosur
Kempen Pencegahan Tangan-Kaki dan Mulut seperti yang terdapat di bawah.

Amalkan Langkah Pencegahan
Penyakit Tangan-Kaki dan Mulut

Cuci tangan dengan Buat saringan pemeriksaan
air sabun.
di sekolah.

Bersihkan Tutup mulut dan Jangan bawa pesakit
barangan yang hidung semasa tangan-kaki dan mulut
terkena air bersin atau batuk.
liur anak. ke tempat awam.

(Sumber: Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang)

Kita perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan

penyakit tangan-kaki dan mulut. Antara langkah

pencegahan tersebut termasuklah ___ tangan Munsyi Cilik

dengan air dan sabun. Selain itu, kita perlu ____ Kata kerja aktif
saringan pemeriksaan di sekolah. transitif ialah kata
kerja yang menerima
Kita juga perlu ____ barangan yang terkena air liur objek selepasnya.

anak seperti alat permainannya. Ketika bersin dan Contoh:
batuk, kita harus ____ mulut dan hidung. Akhir sekali, (i) Yusni memasak nasi.
kita tidak boleh ____ pesakit tangan-kaki dan mulut (ii) Amin menyepak bola.
ke tempat awam. Keadaan ini bagi mengelakkan
Perkataan nasi dan
bola ialah objek.

penularan penyakit ini.

Melengkapkan tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai.

28 Bimbing murid memahami dan Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual
KBAT: Mengaplikasi
5.1.2 menggunakan kata kerja aktif EMK: Nilai Murni – Rasional
(i) transitif mengikut konteks.

UNIT

5

Mendengar dan Bertutur

Kempen Bebas Penyedut Minuman Plastik

SK Seri Pertiwi mengadakan Kempen Bebas Penyedut Minuman Plastik. Hadif
dan rakan-rakannya sedang melihat gegantung yang dipasang pada tiang kantin.

JOM Diperbuat Boleh dikitar Mudah Bentuk dan
GUNAKAN daripada semula untuk terurai fungsinya
PENYEDUT mengurangkan sama dengan
MINUMAN bahan pencemaran penyedut
semula jadi minuman
KERTAS
plastik

KATAKAN Diperbuat Punca alam Lambat Melepaskan
TIDAK daripada tercemar dan terurai gas yang
PADA bahan kimia mengancam
beracun jika
PENYEDUT hidupan dibakar
MINUMAN
PLASTIK!

bahan bentuk
semula yang
sama
jadi
Penyedut punca
Penyedut Minuman alam
Minuman tercemar
Plastik
Kertas

Membuat banding beza menggunakan Peta Buih Berganda
dan menjelaskannya.

Bimbing murid menjelaskan dan Strategi P&P: Belajar Cara Belajar Peta i-ThinkP 29
KBAT: Menganalisis AK21 (Peta Buih
membanding beza maklumat tersurat EMK: Kelestarian global
Berganda)
1.2.2 dengan menggunakan idea yang kritis
dan kreatif.

Membaca

Hadif membaca cerpen tentang projektor mini yang diperbuat
daripada kotak.

Pada hujung minggu, Amir membersihkan biliknya. Amir menggunakan
penutup hidung agar tidak bersin. Banyak barangan lama yang telah
rosak perlu dibuang. Tiba-tiba, dia terjumpa jam tangan yang telah rosak.
Dia teringat tentang pertandingan inovasi bahan terbuang di sekolahnya.
Amir meletakkan jam tangan tersebut di dalam satu bekas bersama-sama
dengan beberapa barang lain yang difikirkan berguna.

Keesokan hari, Amir terserempak dengan kawannya, Rakesh, selepas
selesai membasuh tangan.

“Amir, kamu ingin menyertai pertandingan inovasi bahan terbuang?”
tanya Rakesh.

“Ya, Rakesh. Saya ingin menyertainya tetapi saya mati akal untuk
mencipta bahan yang akan dipertandingkan,” ujar Amir.

“Kamu jangan risau. Pertandingan itu secara berkumpulan. Marilah
sertai saya,” balas Rakesh bersungguh-sungguh.

Bagai orang mengantuk disorongkan bantal, Amir kembali bersemangat.

“Baik, Rakesh. Saya akan menyertai kamu,”

jawab Amir.

Selepas selesai mengemaskan kelasnya,
Amir tercari-cari Rakesh. Tidak lama kemudian,

dia ternampak Rakesh di tempat menunggu bas.

“Rakesh, apakah bahan yang akan kita

buat untuk pertandingan itu nanti? Bukankah

kita perlu menghantarnya pada minggu

hadapan?” tanya Amir kerisauan.

“Oh, jangan risau! Petang ini saya akan
menunjukkannya kepada kamu,” jelas Rakesh.

Petang itu, Rakesh dan Amir bertemu di padang.
Rakesh menunjukkan video tentang projektor mini
di laman Youtube. Mereka berdua menontonnya
pada telefon pintar Rakesh.

30

“Nampaknya kita perlu menyediakan beberapa bahan. Di belakang
rumah saya ada banyak kotak. Daripada dibiarkan sahaja, lebih baik
saya menggunakannya untuk projek kita. Dapat juga saya membersihkan
kawasan itu”, kata Rakesh.

“Jangan risau, Rakesh. Saya akan membantu kamu membersihkan kawasan
itu. Di rumah saya pun ada beberapa utas jam tangan lama yang telah
rosak. Nanti saya pilih cermin jam yang sesuai,” balas Amir teruja.

Amir bertemu dengan Rakesh seperti yang dijanjikan. Dia membawa
gunting, gam dan cermin bulat. Rakesh pula telah menyediakan pita pelekat.
Mereka terus ke belakang rumah Rakesh untuk membersihkan kawasan itu.
Mereka memilih beberapa kotak terbiar untuk menjalankan projek mereka.

“Bagus, Amir. Mak cik bangga melihat kamu berdua bersungguh-sungguh
membersihkan belakang rumah mak cik,” sapa Mak Cik Nithiya, ibu Rakesh.

Amir membalas pujian Mak Cik Nithiya dengan senyuman. Dia dan Rakesh
terus membawa kotak-kotak itu ke dalam bilik. Rakesh memasang video
tentang projektor mini itu semula. Mereka tekun menonton sambil
mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan.

Akhirnya, siaplah projektor mini itu. Setelah semuanya

selesai, Rakesh dan Amir mengemas bilik itu. Mereka

menyapu dan membuang sisa-sisa kotak yang telah

digunting.

Semasa hari pertandingan, ramai orang
memuji projektor mini itu. Walaupun tidak sebaik
projektor biasa, namun sudah cukup untuk
dipilih sebagai juara.

Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

Bimbing murid membaca karya Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai 31
sastera dengan gaya penyampaian KBAT: Mengaplikasi
2.3.2 yang sesuai. EMK: Kreativiti dan Inovasi

Menulis

Encik Husin dan keluarganya bercuti di Pahang. Di sana, mereka
menginap di sebuah inap desa.

Cantik sungguh inap desa ini. Susun atur dapurnya
Ramai kawan ayah telah sangat kemas. Peralatan
menginap di sini. Persekitarannya dapur disimpan di dalam
yang nyaman dan bersih sentiasa kabinet bertutup.
menjadi sebutan mereka.

Encik Husin

Hajar

Hajar, habuk dan debu Kawasan persekitaran
akan mudah melekat pada inap desa ini tiada sampah
peralatan itu jika tidak atau daun kering yang
bertutup. Ingat anak-anak, bertaburan. Sekiranya
kita perlulah mengemas terdapat sampah atau
dan membersihkan inap daun kering, pasti
desa ini sebelum keluar. mengundang haiwan
pembawa penyakit.
Puan Nurul
Hadif

Bakul sampah disediakan Nazri
di semua ruang di dalam
inap desa ini.

1. Apakah keistimewaan Inap Desa Dahlia?
2. Mengapakah peralatan dapur disimpan di dalam kabinet bertutup?
3. Mengapakah persekitaran yang kotor menjadi punca penyakit?
4. Pada pendapat kamu, apakah yang perlu kamu lakukan sebelum

meninggalkan inap desa?
5. Adakah bakul sampah sesuai diletakkan di semua ruang di dalam

inap desa itu? Mengapa?

Menghasilkan jawapan pemahaman.

32 Bimbing murid menghasilkan jawapan Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual
pemahaman berdasarkan soalan KBAT: Menilai

3.2.2 bercapah secara kritis dan kreatif. EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab

Seni Bahasa

Hadif menceritakan pengalamannya melawat ke SK Seri Kirana kepada
kawan-kawannya.

Saya telah melawat ke SK Seri Kirana. Sekolah itu telah
menubuhkan pasukan Briged Kebersihan Sekolah
untuk meningkatkan kesedaran warga sekolah tentang
kebersihan. Ahli-ahli dipilih dalam kalangan murid
tahap dua dan diberi lencana khas.

Setiap hari, pasukan ini akan meronda di sekitar

kawasan sekolah. Mereka akan memantau tahap

kebersihan setiap kelas. Kelas yang bersih akan

diberikan bintang dan mendapat ganjaran.

Pada waktu rehat, ahli pasukan yang bertugas
akan memerhatikan murid-murid di kantin. Murid
yang meninggalkan sisa makanan atau sampah
akan diberikan teguran. Mereka dikehendaki
membuang dan membersihkannya. Murid yang
melanggar peraturan dicatat namanya dan
dikenakan hukuman.

Pembentukan pasukan ini telah menjadikan
sekolah tersebut diangkat sebagai sekolah
terbersih peringkat negeri. Pasukan ini menjadi
model kepada sekolah lain. Hal ini secara tidak
langsung meningkatkan kesedaran warga
sekolah terhadap kebersihan.

Bercerita secara kreatif dengan mengubah suai perkataan yang
dicetak berwarna.

Bimbing murid untuk mengubah suai cerita Strategi P&P: Pembelajaran Konstruktivisme 33

4.3.2 secara berpandu dan mempersembahkannya KBAT: Mengaplikasi
secara kreatif.
EMK: Kreativiti dan Inovasi

T Tatabahasa

Kelasku Inspirasiku

Hadif menulis sepucuk surat kepada rakannya untuk menceritakan

perihal kelasnya.

Hadif bin Husin, berpesan
14, Taman Impian,
81200 Johor Bahru,

Johor Darul Takzim. bertugas

20 Mac 20 . berehat

Menemui sahabatku, Anding, yang berada di Sarawak.

Saudara, bersin

Apa khabar? Diharapkan saudara dan keluarga sihat selalu.

Saya dan keluarga sihat-sihat sahaja di sini. berharap
Saudara,

Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk tentang bercerita

kelas saya. Kelas saya telah dipilih sebagai kelas terbersih

untuk bulan ketiga berturut-turut. Semuanya berkat bertemu

kesungguhan murid-murid yang untuk

membersihkan kelas. berpandukan
Setiap hari, guru bertugas akan memeriksa kelas kami.

Markah diberikan kriteria yang ditetapkan. Oleh sebab

itu, kami akan segera membersihkan kelas selepas . Munsyi Cilik

Guru kelas saya selalu supaya kami sentiasa

menjaga kebersihan. Tempat yang berhabuk menyebabkan Kata kerja aktif tak
transitif terdiri daripada:
kita . Untuk mengelakkannya, kami sentiasa
(a) kata kerja aktif tak
mengelap tingkap. transitif berpelengkap

Akhir kata, saya agar saudara dapat menceritakan Contoh:

aspek kebersihan di sekolah saudara. Semoga kita akan Adik berdiri di tepi pintu.

lagi dalam warkah seterusnya.

Sekian, terima kasih. pelengkap

Sahabatmu, (b) kata kerja aktif tak
Hadif transitif tanpa
pelengkap

Contoh :
Semua murid bangun.

Menggunakan kata kerja yang diberikan untuk melengkapkan teks.

34 Bimbing murid memahami dan menggunakan kata Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual
5.1.2 kerja aktif tak transitif mengikut konteks. KBAT: Mengaplikasi

(i) Bimbing murid menulis karangan surat tidak rasmi. EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab

UNIT

6

Mendengar dan Bertutur
Makanan Ruji Kita

Puan Nurul ke pasar raya untuk membeli beras. Beliau ingin membeli
dua jenis beras. Beliau meneliti label pada bungkusan beras itu.

BERAS REBUS BERAS PUTIH

Kadar penyerapan Kadar penyerapan
nutrien perlahan nutrien pantas
19 miligram kalsium 10 miligram kalsium
bagi setiap hidangan bagi setiap hidangan

Beras berwarna kuning Beras berwarna putih

Membekalkan karbohidrat Membekalkan karbohidrat
untuk tumbesaran untuk tumbesaran

cepat makanan
berasa ruji
kenyang
Beras murah
Beras Putih
Rebus

Pada pendapat kamu, beras yang manakah
yang lebih baik untuk kesihatan?

Melengkapkan Peta Buih Berganda dan menjelaskannya.

Bimbing murid menjelaskan dan membanding Strategi P&P: Pembelajaran Kontekstual Peta i-Think 35

beza maklumat tersirat dengan menggunakan PAK21 (Peta Buih

1.2.2 idea yang kritis dan kreatif. KBAT: Menganalisis Berganda)

EMK: Nilai Murni – Rasional

Membaca

Semasa sedang berehat di rumah, Encik Husin dan keluarganya menonton
rancangan televisyen.

Bagaimanakah melancong membantu Bagi saya, melancong dapat mengurangkan
kesihatan, Encik Azhar? tekanan. Apabila saya melancong, saya dapat
melihat tempat baharu sambil merehatkan
Wah, banyak juga minda. Saya juga dapat meluangkan masa
faedah melancong! berkualiti dengan keluarga. Oleh itu, kami
Apakah pesanan Encik berasa sangat gembira.
Azhar kepada penonton
di luar sana? Pergilah bercuti bersama-sama
dengan keluarga. Selain menikmati
keindahan alam, kita juga dapat
mencari ketenangan. Cara ini
dapat menjadikan kita lebih sihat
dan ceria.

Membaca temu bual dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

36 Bimbing murid membaca karya Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai
bukan sastera dengan gaya KBAT: Mengaplikasi
EMK: Nilai Murni – Kasih sayang
2.3.2 penyampaian yang sesuai.

Menulis

Hati-hati Menggunakan Fon Telinga

Sempena Hari Pendengaran Doktor Azlan
Sedunia, pejabat kesihatan
daerah telah mengadakan dalam talian
pertandingan mereka bentuk
poster. Hadif mahu menyertai Selamat petang, Doktor Azlan.
pertandingan tersebut. Dia telah Apakah punca masalah
mendapatkan maklumat tentang pendengaran?
cara menggunakan fon telinga
daripada jirannya, Doktor Azlan. Selamat petang, Hadif. Antara
Mereka berkomunikasi melalui punca masalah pendengaran
media sosial. termasuklah penggunaan fon
telinga yang terlalu lama.

Bagaimanakah cara menggunakan
fon telinga dengan selamatnya?

Pertama, kita perlu mengurangkan
penggunaan fon telinga. Jangan
gunakannya lebih daripada 90 minit.
Pastikan tetapan tahap bunyi tidak
melebihi setengah. Jika terdedah
kepada bunyi bising dalam tempoh
yang lama, berikan masa rehat untuk
telinga sekurang-kurangnya 16 jam.

Ingat, Hadif. Masalah pendengaran
ialah kecacatan kekal dan tidak
boleh diubati.

Masalah pendengaran ialah Terima kasih, doktor.

Sama-sama, Hadif.

(Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

kurangkan penggunaan
fon telinga

Penggunaan
Fon Telinga
yang Selamat

Berbincang untuk mencatat dan melengkapkan poster.

Bimbing murid untuk menganalisis dan Strategi P&P: Belajar Cara Belajar 37
mencatat maklumat tentang sesuatu KBAT: Menganalisis
3.2.3 perkara yang dirujuk. EMK: Kelestarian Global

Seni Bahasa

Tubuh Sihat Kekal Aktif

Min Lee, kawan Hadif, sedang berjoging di atas sawat
injak sambil mendengar muzik. Dia begitu asyik
mendengar lagu yang diputarkan juruhebah radio.

SABUN Kesihatan paling utama Aduh,
Jangan kita mengabaikannya sakitnya!
Utamakan
Kebersihan dan Kita perlu kekal aktif
Tubuh sihat minda positif
Kesihatan

Satu dua kubermula
Mula dengan memanaskan badan

Agar diri dijauhi
Daripada kecederaan

Ingat-ingat wahai kawan
Padankanlah pakaian kita

Kasut sukan digunakan
Wajib untuk berjoging di taman

Ayuh kita jadi aktif
Agar kita lebih kreatif
Biar ini jadi amalan
Hidup pasti sihat dan gembira

(Melodi lagu Wau Bulan)

Jom Imbas Kamus Poket

Sawat injak ialah alat senaman
yang digunakan untuk berjoging
atau berlari setempat.

Mengubah suai lirik lagu berpandukan gambar dan mempersembahkannya
secara kreatif.

38 Bimbing murid untuk mengubah suai seni Strategi P&P: Kecerdasan Pelbagai
kata lagu dan mempersembahkannya KBAT: Mengaplikasi
EMK: Kreativiti dan Inovasi
4.3.3 secara kreatif.

T Tatabahasa

Puan Nurul dan jiran-jirannya menghadiri kursus masakan berkhasiat.
Kemudian, mereka bersama-sama mencuba setiap cara.

merebus mengukus

• Puan Nurul merebus keropok lekor. • Puan Faizah mengukus ikan.
Contoh ayat pasif: Keropok lekor • Cara ini dapat mengekalkan
direbus oleh Puan Nurul.
khasiat dalam makanan.
• Keropok akan menjadi lembut penggorengan kering
dan bebas bakteria berbahaya.

memanggang

• Puan Soo menggoreng kentang
dengan penggoreng kering.
• Puan Dayang memanggang daging. • Kaedah menggoreng ini
• Teknik memanggang akan menjadikan
mengurangkan penggunaan
daging kurang berlemak. minyak dalam makanan.

Munsyi Cilik

Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mengubah
ayat aktif menjadi ayat pasif.

Contoh: memeriksa diperiksa

Membina ayat pasif berdasarkan ayat yang dicetak berwarna.

Bimbing murid untuk memahami dan Strategi P&P: Pembelajaran Konstruktivisme 39
KBAT: Mengaplikasi
5.1.2 menggunakan kata kerja pasif mengikut EMK: Kreativiti dan Inovasi
(ii)
konteks.

Pemulihan

Catat maklumat tentang persediaan praujian dalam Peta Bulatan.

Para ahli tae kwan do, kamu akan menduduki ujian kenaikan
pangkat tali pinggang tae kwan do esok. Saya berharap agar
kamu dapat bersedia dari segi mental dan fizikal. Kamu perlu
mendapatkan rehat yang secukupnya. Tidurlah awal pada
malam ini. Usahlah lewat ke tempat ujian. Jangan lupa
bersarapan. Lakukan regangan sebelum dipanggil.

Baiklah, cikgu. Kami
akan menuruti semua
nasihat cikgu.

dialog

Persediaan
Praujian

40 3.2.3

Pengayaan

Bina ayat berpandukan kata kerja yang diberikan untuk menghasilkan
satu cerita tentang gambar di bawah.

1 4 8
2 5 7

6

3

Kata kerja 1. mengutip 2. duduk
3. tertumpah
5. membasuh 4. berjalan

6. makan 7. disusun 8. ditutup

Contoh: Seorang pekerja mengutip pinggan di atas meja.

5.1.2 41

Pengukuhan

Lompatan Trampolin

Laporan Temu bual

Sukan yang digemari Haziq ialah lompatan
trampolin. Aktiviti ini dilakukannya dengan
melompat di atas trampolin. Lompatan trampolin
melibatkan semua otot badan. Biasanya lompatan
ini dilakukan di taman trampolin. Sukan ini dapat
mengurangkan berat badan. Haziq sangat yakin
semasa melompat di atas trampolin. Untuk
menjaga keselamatan, dia tidak melompat
terlalu tinggi. Haziq sangat seronok setiap
kali melakukannya.

Baca laporan di atas. Jalankan satu Kenal pasti maklumat
temu bual berpandukan langkah untuk membina soalan
yang berikut. Tulis satu laporan temu bual.
daripada hasil temu bual tersebut.

Kenal pasti rakan yang Pilih topik yang sesuai untuk
ingin ditemu bual. ditanyakan kepada rakan.

Sediakan lapan soalan untuk Jalankan temu bual
ditanyakan kepada rakan terhadap rakan.
semasa temu bual.

Buat laporan ringkas berpandukan
temu bual yang telah dilakukan.

42 1.2.3
2.3.1

5.3.2

TEMA
3

Bercerita tentang gambar. Barang Larangan
di dalam Kabin
Kapal Terbang

1 Bahan letupan dan bahan
mudah terbakar

2 Senjata
3 Alatan tajam
4 Cecair, aerosol dan gel

yang melebihi 100 ml

43

UNIT

7

Mendengar dan Bertutur

Hadif dan keluarganya sedang menonton berita di ruang tamu.
Mereka berbual-bual tentang iklan yang disiarkan.

Cara ini dapat: Berhentikan motosikal
di tempat yang selamat
mengelakkan diri daripada untuk menjawab
terkena renjatan elektrik panggilan telefon.

mengurangkan kadar
kemalangan jalan raya

menghindari kebakaran
di stesen minyak

Tidak menggunakan
telefon semasa
mengecas sewaktu
hari hujan.

Tidak menggunakan telefon
bimbit semasa mengisi minyak
di dalam kenderaan.

44